Skip to content

Årsrapport 2022

Administrerende direktør oppsummerer

2022 var et år for utvidet ansvar og større leveringer på vårt samfunnsoppdrag. Foretaket samlet dette året ansvaret for alle terminaler og holdeplasser langs fylkesvei i Akershus, ca. 2.300 stk. Den mest feirede leveringen dette året, var nok overleveringen av et modernisert Tangen terminal til innbyggerne på Nesoddtangen i juni. En moderne og tidsriktig Ski bussterminal sto også ferdig i år.

Utvalgte nøkkeltall

Oslo bussterminal
6 millioner besøkende
63 000 ekspressbuss anløp

Akershus
2 300 terminaler og holdeplasser
500 lehus gjenbrukt og oppgradert

Bærekraftmål 8
42 sjåførfasiliteter
100 000 gratis kopper kaffe til sjåfører

Vår kjernekompetanse

Drift, forvaltning, utvikling og etablering av kollektivinfrastruktur.

Våre strategiske hovedmål

Bærekraftig verdiskaping og kostnadseffektiv drift.

Vi bidrar til at folk foretrekker å reise kollektivt